2020-03-28     Anieli, Kasrota, Soni     "Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów." Jan Paweł II    


 


 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska